Show information

Industrial area planning Luther

Location: Tallinn
Status: Competition
Year: 2009

Lutheri mahulise planeeringu arhitektuurivõistlus. Funktsionaalsed ja linnaehituslikud seosed. Asukoht linnas. Planeeritav kvartal ei liitu otseselt linna läbivate võrgustikega vaid on pigem iseseisev saar. Hoonestuse struktuuri määravad ära suurelt jaolt planeeritava kvartali muinsuskaitselised väärtused, vaatekoridorid ja võimalikult efektiivne parkimislahendus. Eesmärk on luua planeeritavale alale maksimaalselt mitmekesine erinevate korterite hulk. Ühtlasi soovime luua maksimaalselt erineva elanike iseloomu. Erinevad huvigrupid tekitavad erineva sünergia ja ürituste hulga, mis paneb kvartali elama ja annab võimaluse väikeettevõtluse tekkeks. Elanikud, teenused ja ajalooline miljöö moodustavad spontaansete üritustega siin virrvarri. 

Hide information